JDU.mn М-ОЙЛ ЛЮБРИКЭНТС - Октан өндөрсгөгч

М-ОЙЛ ЛЮБРИКЭНТС - Октан өндөрсгөгч

11,500 төг

Ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 3 дахин илүү хүчтэй. Банкиндаа нэг савыг хийж түлш дүүргэнэ. 70л - 100л түлшинд нэг сав хэрэглэнэ.

Жижиг нь 4400 төг

№: 757 Төрөл: