JDU.mn М-ОЙЛ ЛЮБРИКЭНТС - Хөдөлгүүрийн тосны гоожилт зогсоогч

М-ОЙЛ ЛЮБРИКЭНТС - Хөдөлгүүрийн тосны гоожилт зогсоогч

26,500 төг

Тосны гоожилтыг зогсоохоос гадна хуучин хөдөлгүүрт онцгой нэмэлт болно. Хөдөлгүүрийн тосны эдэлгээг 50%-р уртасгана. Хөдөлгүүрийн тосны 4л тутамд 1л хийнэ.

№: 758 Төрөл: